Solveig Normann var Trondheims første kvinnelige fotograf og tok sin utdanning på Fagskolen i Trondheim med bl.a. fotograf Hilfling som lærer under de første krigsårene.  Senere begynte hun hos Fotograf Røske og Røstad i Meieribygningen på Buran. Fotograf Hilfling sin bedrift ble overtatt av Fotograf Melhuus på 60-tallet. Røske og Røstad as ble overtatt av Fotograf Normann som videreførte driften i Innherredsveien 85 på Rosendal.

RR_1943_1

På bildet ser vi Solveig sammen med Anton Røske og Martin Røstad på hver ende av bordet.

Fotograf Normann besto av fotografene Rolf og Solveig Normann. I sitt arkiv hadde de mange bilder og negativer fra folk og fe i gamle Trondheim. Det gamle arkivet ble donert til VSB (Vitenskapens  selskaps museums bibliotek) i Trondheim, nå NTNU universitetsbibliotek, og er idag oppbevart i Dora i Trondheim.
Normann har bruksrett til å kopiere fra arkivet til Røske og Røstad, som finnes i Universitetsbiblioteket i Trondheim.

RR-I-00162

Bildet viser inne på atelieret hos Røske og Røstad

Anton Røske
Født i Trondhjem 16.01.1878, død 05.05.1961 I lære hos Aune 1891-, arbeidet i 1900 en tid i Stockholm, i Dresden og Berlin 1901- 05, senere studieturer til Tyskland, London og Paris. Startet egen forretning i 1908 i Olav Trygvasonsgd., hvor han var til han 1.9.1934 gikk i kompaniskap med M. Røstad, firmaet “Røske & Røstad A/S”. Deres arkiv er deponert i VSB. Firmaet ble overtatt av “A/S Foto, Rolf Normann”, men er visstnok opphørt. Oldermann i Nordenfjeldske Fotografers Forening og æresmedlem Norges Fotografforbund 1948. Fotograf Rolf Normann flyttet i 1990 til Børsa, Sør-Trøndelag, hvor han etablerte seg på nytt. Normann har bruksrett til å kopiere fra arkivet til Røske og Røstad, som finnes i Universitetsbiblioteket i Trondheim.